Hledat zaměstnání
Hlavní strana / Volná místa / Písek / ŘEDITEL/ŘEDITELKA DOMOVNÍ BYTOVÉ SPRÁVY MĚSTA PÍSKU

ŘEDITEL/ŘEDITELKA DOMOVNÍ BYTOVÉ SPRÁVY MĚSTA PÍSKU

Město Písek nabízí volné pracovní místo na pozici ŘEDITEL/ŘEDITELKA DOMOVNÍ BYTOVÉ SPRÁVY MĚSTA PÍSKU. Práce na plný úvazek s pružnou pracovní dobou. Pracovní poměr na dobu neurčitou s ohodnocením od 27 250 do 40 120 Kč/měsíc. Minimální požadované vzdělání je VŠ magisterské. Místem pracoviště je Město Písek, okres Písek. Nástup možný od 1.2.2024. Další informace Vám poskytne Ing. Jana Jezlová, , tel.: 382 330 203, e-mail: jana.jezlova@mupisek.cz.

Zaměstnavatel: Město Písek
Místo výkonu práce: Písek
Platové ohodnocení: 27 250 – 40 120 Kč / měsíc
Typ pracovního vztahu: Práce na plný úvazek
Pracovní poměr: Od 1.2.2024 na dobu neurčitou
Typ smluvního vztahu: Pracovní smlouva

Poznámka zaměstnavatele

Město Písek zastoupené starostou JUDr. Ing. Michalem Čapkem vyhlašuje v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb.,o obcích, ve znění pozdějších předpisů
výběrové řízení na místo ředitele/ředitelky Domovní bytové správy města Písku.
Domovní a bytová správa města Písku je příspěvková organizace zřízená městem Písek, vykonává činnost správy a údržby bytového a nebytového fondu, správu a údržbu ubytoven včetně prodeje bytových i nebytových jednotek z majetku města Písku. Organizace rovněž zajišťuje agendu vymáhání pohledávek, vypracování a podávání žalob, zastupování u soudních a exekučních jednání. Dále Domovní a bytová správa města Písku zajišťuje veškeré činnosti a poradenství související s chodem společenství vlastníků.
Popis pozice: ředitel/ředitelka
- je statutárním orgánem organizace, jedná jménem organizace v souladu s právními předpisy a v rámci oprávnění daných zřizovací listinou;
- řídí, organizuje a kontroluje činnosti organizace při dodržování platných zákonů a dalších obecně závazných předpisů, zásad hospodárnosti a racionálnosti provozu;
- v pracovněprávních vztazích plní funkci vedoucího a zodpovídá za výkon všech činností souvisejících s právy a povinnostmi zaměstnavatele vyplývajících ze zákoníku práce a souvisejících předpisů;
- vystupuje při finanční kontrole jako vedoucí orgánu veřejné správy.
Místo výkonu práce: Písek
Doba výkonu práce: doba neurčitá
Předpokládaný nástup: 01.02.2024 nebo dle dohody
Platové podmínky: platová třída 12 dle nařízení vlády č. 341/2017 Sb. – příloha č. 1
(plat se stanoví podle délky započitatelné praxe + příplatky)
Předpoklady:
- způsobilost k právním úkonům, bezúhonnost, věk minimálně 18 let.
Požadavky:
- minimálně vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu;
- komunikační schopnosti a manažerské dovednosti, spolehlivost, časová flexibilita;
- znalost práce na počítači (zejména Microsoft Office – Word, Excel, Outlook);
- řidičský průkaz minimálně skupiny B.
Výhodou:
- praxe v řídící funkci (musí být patrná z údajů uvedených v životopise);
- zkušenosti s vedením kolektivu;
- zkušenosti s řízením organizace s bytovou problematikou;
- znalosti z oblasti hospodaření a financování příspěvkové organizace.
Písemnou přihlášku do výběrového řízení spolu s povinnými přílohami zašlete na adresu:
Městský úřad Písek, kancelář úřadu, Ing. Jana Jezlová, Velké náměstí 114, 397 19 Písek
nebo odevzdejte na podatelně MÚ Písek nejpozději do 09.10.2023.
Za rozhodující se považuje datum přijetí na podatelně MÚ.
Obálku s přihláškou označte „Výběrové řízení – ředitel DBS města Písku“ – NEOTEVÍRAT.
Přihláška (lze použít přiložený formulář) musí obsahovat tyto údaje uchazeče/uchazečky:
- jméno, příjmení, titul; datum a místo narození; státní příslušnost; místo trvalého pobytu; číslo občanského průkazu nebo dokladu o povolení pobytu, jde-li o cizího státního občana; datum a podpis.
V přihlášce laskavě uveďte kontakt – telefon, mobilní telefon, e-mail.
Povinné přílohy přihlášky:
- strukturovaný životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zaměstnáních a odborných znalostech a dovednostech týkajících se nabízené pracovní pozice; - výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší 3 měsíce – originál nebo ověřená kopie; u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem; pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením; - ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání;
- čestné prohlášení o splnění požadavku řidičského průkazu a znalosti práce na počítači;
- motivační dopis k výkonu funkce ředitele/ředitelky v rozsahu maximálně 2 stran A4;
- návrh Koncepce práce Domovní a bytové správy města Písku v rozsahu maximálně 4 stran A4.
Výběrové řízení s vybranými uchazeči/uchazečkami proběhne dne 18.10.2023.
Vyhlašovatel si vyhrazuje právo výběrové řízení zrušit nebo nikoho nevybrat.

První kontakt

Kontaktní osoba: Ing. Jana Jezlová
Telefon: 382 330 203
E-mail: jana.jezlova@mupisek.cz

Referenční číslo ÚP: 28148120765
Poslední aktualizace: 15. 9. 2023

Informace o volných pracovních místech poskytuje Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR.
Poslední aktualizace dat proběhla dne 29.9.2023.
O webu a kontakty | Ochrana osobních údajů | Souhlas s nastavením osobních údajů