Hledat zaměstnání
Hlavní strana / Volná místa / Milevsko / VEDOUCÍ ODBORU VNITŘNÍCH VĚCÍ

VEDOUCÍ ODBORU VNITŘNÍCH VĚCÍ

Město Milevsko nabízí volné pracovní místo na pozici VEDOUCÍ ODBORU VNITŘNÍCH VĚCÍ. Práce na plný úvazek v jednosměnném provozu. Pracovní poměr na dobu neurčitou s ohodnocením od 22 980 do 33 790 Kč/měsíc. Minimální požadované vzdělání je VŠ Bakalářské. Místem pracoviště je Město Milevsko, okres Písek. Nástup možný od 1.1.2022. Další informace Vám poskytne Ing. Ivan Radosta.

Zaměstnavatel: Město Milevsko
Místo výkonu práce: Milevsko
Platové ohodnocení: 22 980 – 33 790 Kč / měsíc
Typ pracovního vztahu: Práce na plný úvazek
Pracovní poměr: Od 1.1.2022 na dobu neurčitou
Typ smluvního vztahu: Pracovní smlouva

Poznámka zaměstnavatele

Místo výkonu práce: město Milevsko, Městský úřad Milevsko.
Platové zařazení: platová třída 11 dle nařízení vlády č. 341/2017 Sb. - příloha č. 1
(22.980 - 33.790 Kč podle délky započitatelné praxe + příslušné příplatky)
Druh práce: Vedoucí odboru vnitřních věcí řídí a věcně i personálně koordinuje a kontroluje činnosti
zaměstnanců odboru vnitřních věcí a to zejména při plnění úkolů v rámci přenesené působnosti města jako
například v oblasti: evidence obyvatel, občanských průkazů, cestovních dokladů, matrik, voleb, místního
referenda, veřejného pořádku, školství, živnostenského podnikání. A dále při výkonu samostatné působnosti
zejména na úseku: školství, spisové a archivní služby, vedení kroniky města aj.
Předpoklady pro vznik pracovního poměru
jsou uvedeny na portále www.milevsko-mesto.cz
Další požadavky:
• vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu nebo vysokoškolské vzdělání v bakalářském
studijním programu
• bezproblémová dovednost pracovat na PC - Windows, Word, Excel, Outlook apod.
• ochota a schopnost dále se vzdělávat, schopnost týmové práce i samostatného rozhodování
• znalost právních předpisů v platném znění včetně prováděcích vyhlášek, zejména kompletní volební
legislativy a dále například 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové
službě a o změně některých zákonů, 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím, 500/2004 Sb., správní řád,
89/2012 Sb., občanský zákoník, 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a
jiném vzdělávání (školský zákon), 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně
některých zákonů, 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, 329/1999 Sb., o cestovních dokladech, 269/2021 Sb., o občanských průkazech, 251/2016 Sb., o některých přestupcích, 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, 570/1991 Sb., o
živnostenských úřadech, 255/2012 Sb., zákon o kontrole (kontrolní řád), 634/2004 Sb., o správních
poplatcích, 21/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu a
o změně některých zákonů (zákon o ověřování)
Výhodou:
• praxe ve veřejné správě
• praxe ve vedoucí pozici
• doložení zvláštní odborné způsobilosti ve smyslu zákona č. 312/2002 Sb.
• vzdělání v oboru právním, veřejnosprávním
Uchazeči předloží písemnou přihlášku (vzor přihlášky zveřejněný na www.milevsko-mesto.cz)
K přihlášce se připojí tyto doklady:
• strukturovaný životopis s uvedením údajů o dosavadních zaměstnáních a odborných znalostech a
dovednostech
• výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce (originál případně ověřená kopie); u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem (pokud takový
doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením)
ověřená kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání
• dokumenty osvědčující splnění předpokladů podle zákona č. 451/1991 Sb.
• souhlas subjektu údajů se zpracováním osobních údajů (vzor na www.milevsko-mesto.cz)
Pracovní poměr: jmenování na vedoucí pracovní místo - doba neurčitá
Předpokládaný termín nástupu: dohodou
Lhůta pro podání přihlášky: do 06.12.2021 (pondělí) do 11:00 hodin
Způsob podání přihlášky: osobní doručení nebo zaslání v zalepené obálce bez označení odesilatele s označením: „Výběrové řízení - vedoucí odboru vnitřních věcí“ do podatelny Městského úřadu Milevsko. Na přihlášky podané po uvedené lhůtě nebude brán zřetel.
Podrobnější informace o pracovní pozici podá: Ing. Ivan Radosta, telefon: 602 384 405, e-mail: ivan.radosta@milevsko-mesto.cz

První kontakt

Kontaktní osoba: Ing. Ivan Radosta
Telefon: 382 504 102; 602 384 405
E-mail: ivan.radosta@milevsko-mesto.cz

Referenční číslo ÚP: 23603900752
Poslední aktualizace: 16.11.2021

Informace o volných pracovních místech poskytuje Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR.
Poslední aktualizace dat proběhla dne 29.11.2021.
O webu a kontakty | Ochrana osobních údajů