Hledat zaměstnání
Hlavní strana / Volná místa / Čimelice / ŘEDITEL/KA ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY ČIMELICE

ŘEDITEL/KA ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY ČIMELICE

Obec Čimelice nabízí volné pracovní místo na pozici ŘEDITEL/KA ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY ČIMELICE. Práce na plný úvazek v jednosměnném provozu. Pracovní poměr na dobu neurčitou s ohodnocením od 35 000 do 45 000 Kč/měsíc. Minimální požadované vzdělání je VŠ magisterské. Místem pracoviště je Základní škola a Mateřská škola Čimelice, okres Písek. Nástup možný od 1.8.2021. Další informace Vám poskytne Vladimír Pánek.

Zaměstnavatel: Obec Čimelice
Místo výkonu práce: Čimelice
Platové ohodnocení: 35 000 – 45 000 Kč / měsíc
Typ pracovního vztahu: Práce na plný úvazek
Minimální počet hodin týdně: 40
Pracovní poměr: Od 1.8.2021 na dobu neurčitou
Typ smluvního vztahu: Pracovní smlouva

Poznámka zaměstnavatele

Zřizovatel Obec Čimelice
v souladu s § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a v souladu s vyhláškou č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisích, ve znění pozdějších předpisů vyhlašuje konkursní řízení na vedoucí pracovní místo ředitele/ky Základní škola a Mateřská škola Čimelice
Předpoklady pro výkon daného pracovního místa:
- stanovené v § 5 odst. 1 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o pedagogických pracovnících),
- znalost pedagogických a odborných aspektů práce ředitele školy, nových trendů ve výchově a vzdělávání a pedagogická vize rozvoje školy,
- občanská a morální bezúhonnost dle § 29a zákona o pedagogických pracovnících
- dobrý zdravotní stav
- organizační a řídící schopnosti.
Předpokládaný nástup na vedoucí pracovní místo 1.8.2021 se smlouvou na dobu neurčitou.
Podání přihlášky
Přihlášky, včetně příloh, zasílejte nejpozději do 16.3.2021 (prostřednictvím poštovní či jiné přepravy nebo osobně) na adresu: Obecní úřad Čimelice, Čimelice 51, 398 04 Čimelice
Obálku označte heslem "Konkurs ředitel ZŠ a MŠ"- neotvírat.
Rozhodující je datum dne odeslání na poštovním razítku, nebo datum osobního předání přihlášky v zalepené a označené obálce. Přihláška doručená po stanoveném termínu bude uchazeči vrácena bez dalšího projednání. V případě dotazů se obracejte na tel.: 602 34 24 94.
Náležitosti přihlášky jsou:
- jméno, příjmení, titul, datum a místo narození, místo trvalého pobytu, případně adresa pro doručení poštou, datum a podpis (vhodné uvést e-mail, mobil).
Přílohy přihlášky jsou:
1. Strukturovaný životopis s vlastnoručním podpisem.
2. Výpis z Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce ke dni podání přihlášky (originál, případně úředně ověřená kopie).
3. Úředně ověřená kopie dokladu o dosaženém vzdělání osvědčujícím kvalifikační předpoklady pro výkon pracovního místa ředitele školy ( MŠ, ZŠ - diplom s vysvědčením o státní závěrečné zkoušce nebo diplom s dodatkem k diplomu, doklad o doplňkovém pedagogickém studiu) a případně úředně ověřený doklad o absolvovaném kvalifikačním studiu pro ředitele škol a školských zařízení, doklad o vykonání zkoušky z českého jazyka
4. Průkazný doklad o průběhu zaměstnání a délce pedagogické praxe (včetně pracovního zařazení) potvrzený posledním zaměstnavatelem. Potřebnou praxí se rozumí praxe spočívající ve výkonu přímé pedagogické činnosti nebo v činnosti, pro kterou jsou potřebné znalosti stejného nebo obdobného zaměření, nebo v řídící činnosti nebo v činnosti ve výzkumu a vývoji. Nedoloží-li uchazeč potvrzení potřebné délky praxe dle zákona o pedagogických pracovnících posledním zaměstnavatelem, doloží potřebnou praxi potvrzením předchozích zaměstnavatelů, u kterého příslušnou praxi vykonával nebo úředně ověřenými pracovními smlouvami.
5. Čestné prohlášení o plné svéprávnosti - způsobilost k právním úkonům
6. Lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti k výkonu pracovního místa ředitele/ky školy ne starší než 3 měsíce ke dni podání přihlášky (originál, případně úředně ověřená kopie).
7. Koncepce rozvoje školy s vlastnoručním podpisem (odpovídajících kritériím hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání ČŠI (max. 4 strany formátu A4).
8. Souhlas s evidováním osobních údajů.
Více informací a Formulář - Souhlas s evidováním osobních údajů naleznete na www.cimelice.cz
Vybraní zájemci budou kontaktováni a pozváni na výběrové řízení.

První kontakt

Kontaktní osoba: Vladimír Pánek
Telefon: 602 34 24 94
E-mail: cimelice@obec.cz

Referenční číslo ÚP: 20800520727
Poslední aktualizace: 17.2.2021

Informace o volných pracovních místech poskytuje Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR.
Poslední aktualizace dat proběhla dne 6.3.2021.
O webu a kontakty | Ochrana osobních údajů