Hledat zaměstnání
Hlavní strana / Volná místa / Milevsko / VEDOUCÍ ODBORU REGIONÁLNÍHO ROZVOJE

VEDOUCÍ ODBORU REGIONÁLNÍHO ROZVOJE

Město Milevsko nabízí volné pracovní místo v oboru administrativy na pozici VEDOUCÍ ODBORU REGIONÁLNÍHO ROZVOJE. Práce na plný úvazek v jednosměnném provozu. Pracovní poměr na dobu neurčitou za od 22 980 do 33 790 Kč/měsíc. Minimální požadované vzdělání je VŠ Bakalářské. Místem pracoviště je Město Milevsko, okres Písek. Nástup možný od 1.12.2020. Další informace Vám poskytne Ing. et Ing. Hana Pejřilová, tel.: 382 504 223, 721 029 748, e-mail: hana.pejrilova@milevsko-mesto.cz.

Zaměstnavatel: Město Milevsko
Místo výkonu práce: Milevsko
Platové ohodnocení: 22 980 – 33 790 Kč / měsíc
Typ pracovního vztahu: Práce na plný úvazek
Pracovní poměr: Od 1.12.2020 na dobu neurčitou
Typ smluvního vztahu: Pracovní smlouva

Poznámka zaměstnavatele

DOBA URČITÁ - ZÁSTUP ZA MD A RD - jmenování na vedoucí pracovní místo.
Tajemnice Městského úřadu Milevsko vyhlašuje podle zákona č. 312/2002 Sb., výběrové řízení na obsazení místa vedoucí úředník/úřednice odboru regionálního rozvoje Městského úřadu Milevsko.
Platové zařazení: platová třída 11 dle nařízení vlády č. 341/2017 Sb. - příloha č. 1
(22.980 - 33.790 Kč podle délky započitatelné praxe + příslušné příplatky)
PRACOVNÍ NÁPLŇ:vedení odboru regionálního rozvoje; řídící a kontrolní činnost v oblasti stavebního řádu (stavební úřad), územního plánování (úřad územního plánování), vyvlastňování (vyvlastňovací úřad), státní památkové péče, regionálního rozvoje, sportu, kultury a propagace.
Předpoklady pro vznik pracovního poměru:
- občan ČR nebo cizí státní občan s trvalým pobytem v ČR, starší 18 let, který ovládá jednací jazyk, trestní bezúhonnost, plná svéprávnost, splnění předpokladů podle § 2 a § 4 zákona č. 451/1991 Sb., kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích České a Slovenské Federativní Republiky, České republiky a Slovenské republiky (velký lustrační zákon), ve znění pozdějších předpisů (tj. lustrační osvědčení a čestné prohlášení), předpoklady podle tohoto ustanovení neprokazují osoby narozené po 01.12.1971.
POŽADAVKY:
- vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu nebo vysokoškolské vzdělání v bakalářském studijním programu
- řidičské oprávnění skupiny B - aktivní řidič
- bezproblémová dovednost pracovat na PC - Windows, Word, Excel, Outlook apod.
- znalost právních předpisů z oblasti veřejné správy (zejména: zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, vyhláška č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), vše ve znění pozdějších předpisů)
- ochota dále se vzdělávat
- schopnost týmové práce i samostatného rozhodování
VÝHODOU:
- praxe ve veřejné správě
- doložení zvláštní odborné způsobilosti ve smyslu zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, v oblasti stavebního řádu, územního plánování či státní památkové péče
- vzdělání v oboru stavebním či příbuzném stavebnímu, veřejné správy
Uchazeči předloží písemnou přihlášku, která musí obsahovat určité náležitosti
(vzor přihlášky zveřejněný na www.milevsko-mesto.cz)
K přihlášce se připojí tyto doklady:
- strukturovaný životopis s uvedením údajů o dosavadních zaměstnáních a odborných znalostech a dovednostech
- výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce (originál případně ověřená kopie); u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem (pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením)
- ověřená kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání
- dokumenty osvědčující splnění předpokladů podle zákona č. 451/1991 Sb. (tj. lustrační osvědčení a čestné prohlášení), nedokládají osoby narozené po 01.12.1971
- souhlas subjektu údajů se zpracováním osobních údajů
(vzor souhlasu zveřejněný na www.milevsko-mesto.cz)
Lhůta pro podání přihlášky: do 23.10.2020 (pátek) do 11:00 hodin.
Způsob podání přihlášky: osobně doručené nebo zaslané v zalepené obálce s označením "Výběrové řízení - vedoucí odboru regionálního rozvoje" do podatelny Městského úřadu Milevsko, náměstí E. Beneše 420, 399 01 Milevsko. Na přihlášky podané po uvedené lhůtě nebude brán zřetel.
Podrobnější informace o pracovní pozici podá: Ing. et Ing. Hana Pejřilová, telefon: 382 504 223, 721 029 748, e-mail: hana.pejrilova@milevsko-mesto.cz

První kontakt

Kontaktní osoba: Ing. et Ing. Hana Pejřilová
Telefon: 382 504 223, 721 029 748
E-mail: hana.pejrilova@milevsko-mesto.cz

Referenční číslo ÚP: 19850880736
Poslední aktualizace: 7.10.2020

Podobné pracovní nabídky

Informace o volných pracovních místech poskytuje Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR.
Poslední aktualizace dat proběhla dne 23.10.2020.
O webu a kontakty | Ochrana osobních údajů